De tandartskosten zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde tarieven (UPT-codes). Deze worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven hanteren voor dezelfde handelingen.

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/ 

 

De materiaal- en techniekkosten voor bepaalde behandelingen kunnen echter wel tot een verschil in kosten leiden.

 

×